Doneren

Een ensemble oprichten in coronatijd is niet eenvoudig. Alle steun is daarom welkom! Met uw gift ondersteunt u de musici en laat u de prachtige muziek van Bach klinken!

Bedrag

U kunt ook een zelf een gift overmaken naar:
NL88RABO0367078287 t.n.v. Stichting Het Nederlands Bach Consort

Het Nederlands Bach Consort streeft naar een bruisende praktijk van de uitvoering van de vocale muziek van Bach in diverse bezettingen. Het ensemble richt zich op concerten door het hele land. Het Nederlands Bach Consort bestaat uit topmusici uit de regio Zwolle die Bach in hun hart hebben gesloten. Vanuit de onsterfelijke muziek van Bach, kijkt Het Nederlands Bach Consort terug en vooruit. Welke muziek inspireerde Bach? En hoe kan de muziek van Bach hedendaagse componisten inspireren? Het Nederlands Bach Consort wil opdrachten verstrekken aan hedendaagse componisten om vocale muziek te componeren die onze Bachprogramma’s op innovatieve wijze verbindt met heden. Daarmee ontstaat een extra dimensie en wordt een divers publiek aangesproken. Het Nederlands Bach Consort wil hiermee – naast het bieden van troost en inspiratie – ook een verbindende rol spelen in en vanuit hun eigen omgeving.

Missie:

Bach als middelpunt

van heden en verleden

KVK nummer: 81950373