Organisatie

en bestuur

Staf

Heleen Koele
Artistiek leider

Sytse Buwalda
Artistiek leider

Vacature
Zakelijk leider

Sonja Heimans
Productie

Ruben Raidt
Communicatie

Bestuurders

Tony Merkelbach
Voorzitter

Karlijn Bockholts
Secretaris

Gerben Pol
Penningmeester

Beloningsbeleid Stichting Het Nederlands Bach Consort

 

Stichting Het Nederlands Bach Consort is aangemerkt als (Culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om aan de wettelijke eisen te voldoen die aan organisaties met een ANBI-status worden gevraagd, zijn we transparant over onze werkwijze waar het gaat om de beloning van musici en overige medewerkers.

 

Stichting Het Nederlands Bach Consort betaalt haar musici een eerlijk honorarium. We baseren ons daarbij op de tarieven die NORMA hanteert voor repetities en uitvoeringen. Naast het hebben van artistieke vrijheid was het principe om eerlijk te betalen één van de redenen voor de artistiek leiders om dit gezelschap in 2020 op te richten. Overige medewerkers die de musici ondersteunen ontvangen een marktconform uurtarief voor hun werkzaamheden. Daarbij baseren we ons op de cao Muziekensembles van NAPK, waarbij we uurtarieven omrekenen naar ZZP tarieven met behulp van een veelgebruikte omrekenformule. In de komende periode (2025-2028) streven we ook naar volledige vergoeding van overwerk.

 

Stichting Het Nederlands Bach Consort kent geen financiële vergoeding voor vrijwilligersuren. Ook de inzet van de bestuursleden is onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden, voor zover dit redelijk en aantoonbaar is, vergoed.

KVK nummer: 81950373
RSIN: 862282032