Organisatie

en bestuur

Staf

Heleen Koele
Artistiek leider

Sytse Buwalda
Artistiek leider

Gerben Pol
Zakelijk leider

Sonja Heimans
Productie

Vacature
Communicatie

Bestuurders

Sjoerd van den Berg
Voorzitter

Drieuwes de Jong
Secretaris

Sylvain Bouwman
Penningmeester

Aan de bestuurders van Stichting Het Nederlands Bach Consort wordt geen beloning toegekend. Wel kunnen de bestuurders op vertoon van bewijsstukken gemaakte kosten voor het uitoefenen van hun functie declareren.
KVK nummer: 81950373