'Hanzestroom'

Toelichting

In 2023 is het 800 jaar geleden dat het Hanzeverbond van steden ontstond. Een verbond dat meer dan 500 jaar standhield. Een verbond wat zelfs nu nog tot de verbeelding spreekt. Want stel je toch eens voor: een in de late middeleeuwen ontstaan handelsverdrag tussen 200 steden in meerdere landen. Met Middelnederduits als gemeenschappelijke taal, een eigen handschrift én de wisselbrief als eigen gestandaardiseerd betaalmiddel! Maar ook een verbond wat zijn belangen met politieke en militaire middelen verdedigde. Komt het u bekend voor? Naast grote economische welvaart bracht het de mensen ook een grote bloei van kunst en cultuur met prachtige compositites van o.a. Buxtehude, Sweelinck, Clemens non papa en Ludovicus Episcopius.

Tijdreis

Hoe maken we dit verleden weer levend?
Het Nederlands Bach Consort gaat die uitdaging aan met Sytse Buwalda en acteur Alfred van den Heuvel, die de rol van koopman voor zijn rekening neemt. Samen schrijven ze een fictief dagboek wat zich afspeelt anno 1534, het jaar, waarin de Hanze haar ondergang tegemoet ging. Het dagboek is een combinatie van historische feiten vermengd met fictie en geeft het publiek zo een uniek inkijkje geven in het zakelijke én privéleven van een Zwolse koopman in Hanzetijd. Een leven vol intriges, onverwachte wendingen en (ware?) Liefde. Het dagboek wordt muzikaal geïllustreerd met bijpassende muziek die varieert van anonieme straatliedjes, de meer verheven muziek in huiselijke kring, Hanzeatische feestmuziek tot de glorieuze kerkmuziek.

Geheel in overeenstemming met de traditie van de Hanzekoopman hebben wij tenor én componist William Knight gevraagd om een eenvoudig liedje te schrijven dat vroeger op de Zwolse straten had kunnen klinken. Dit liedje loopt als een rode draad door de voorstelling en zal uiteindelijk klinken als een volwaardige achtstemmige compositie. Een hedendaagse compositie die zo het verleden met het heden verbindt.

Kortom: een concert/voorstelling die u niet mag missen!

Heleen Koele
Sopraan

Kristen Witmer
Sopraan

Sytse Buwalda
Altus

Daniel Elgersma
Altus

Dolf Drabbels
Tenor

William Knight
Tenor

Roele Kok
Bariton

Mitchell Sandler
Bariton

Alfred van den Heuvel
Acteur

David van Ooijen
Luit

Cassandra Luckhardt
Viola da gamba

Mannes Hofsink
Orgel